پرداخت کلیه قبوض خدماتی خرید شارژ و غیره با همکاری بانک سامان