فرم فروش اقساطی


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مبلغ کل وام را بنویسید. مبلغ کل وام را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. مبلغ کل وام را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تصویرکارت ملی را انتخاب کنید.
تصویر برگ خام چک را انتخاب کنید.
پرینت سه ماهه حساب متصل به چک (فایل pdf از اینترنت بانک) را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...

😎 نکته:مبلغ کل وام مبلغ کل گوشی میباشدبه طورمثال 10.000.000میلیون تومان و مبلغ  2 شامل پیش پرداخت که 15 درصد مبلغ کل (1.500.000)تومان میباشد.